Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres de la fase II de l’Edifici d’Oficines de la Cotxera de Transports de Barcelona, S.A. Lot 1: Direcció d’Obra i Direcció execució de les obres de la fase II de l’Edifici Oficines de la Cotxera de Transports de Barcelona, S.A. i supervisió del Programa de Control de Qualitat. Lot 2: Coordinació de Seguretat i Salut de les obres de la fase II de l’Edifici Oficines de la Cotxera de Transports de Barcelona, S.A. i la Coordinació d’Activitats Empresarials.