Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut de les Obres relatives a les instal·lacions a executar als edificis TMMB i TCA, i a l’execució de les instal·lacions provisionals per a l’obertura parcial del taller TMMB del Nou Complex de Zona Franca