Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut del projecte constructiu d’un aparcament disuasori a la Ronda Sant Ramón. Sant Boi de Llobregat (Barcelona).