Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut per a la remodelació de la base d’operació a Hospital Clínic Línia 5