Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut per l’obra de remodelació d’espai a Catalunya Línia 1 per a sala de simuladors i dependències d’operació. Barcelona.