Direcció d’obra i coordinador de seguratat i salut per a l’execució d’obra del projecte constructiu del túnel bufat i via de manteniment dels tallers de santa Eulàlia, part corresponent a l’actuació 1-nou túnel de bufat.