DIRECCIÓ D’OBRA, LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ, LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I EL CONTROL DE QUALITAT, DE LES OBRES RELATIVES A LA CONSTRUCCIÓ D’EDIFICIS I INSTAL.LACIONS. BARCELONA.