Direcció d’obra substitució fase 5 del paviment asfàltic per un altre de formigó armat a la llosa 19.70 de l’aparcament d’autobusos de la cotxera de Triangle. Barcelona.