Direcció facultativa de l’obra, que inclou la direcció de l’obra, la direcció d’execució d’obra i programa de control de qualitat de les obres de rehabilitació del conjunt de La Mata, fase 1. Barcelona.