Direcció facultativa (direcció d’obra i d’execució) i coordinació de seguretat i salut de les otracte d’exbres previstes al conecució de les obres i de les instal·lacions fotovoltáiques en equipaments públiques del municipi de Rubí