direcció facultativa (direcció d’obra i direcció d’execució d’obra) i coordinació de seguretat i salut de les obres contemplades al projecte executiu de reforma i ampliació de l’edifici de l’Ajuntament de Polinyà, redactat per l’arquitecte Alfons Tornero Dacasa, de l’empresa «La Boqueria Taller d’Arquitectura SCCL» (Barcelona).