Direcció facultativa d’obres i instal·lacions, direcció d’execució, coordinació de seguretat i salut i projecte ambiental en règim de comunicació al final de l’obra del Servei d’Atenció Assistencial Integral en àmbit rural (SAIAR), sobre una superfície de 877 m². Súria (Barcelona).