Direcció Facultativa i Assistència Tècnica de totes les actuacions de manteniment preventiu, correctiu i modificatiu dels edificis adscrits al Districte de Sarrià – Sant Gervasi. – Assistència tècnica i Consultoria en relació a altres tasques de manteniment correc-tiu, preventiu i modificatiu dels edificis adscrits al Districte de Sarrià-Sant Gervasi de l’Ajuntament de Barcelona.