DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PER A L’ACABAMENT DE LES OBRES URBANITZACIÓ DEL CARRER SABADELL ENTRE SANT GAIETÀ I PLAÇA CELSO EMILIO FERREIRO. RUBÍ (BARCELONA).