Direcció facultativa i CSS de l’obra d’adequació de la nau situada al C/ Palautordera, 8, del pol. ind. Palou Nord, per destinar-lo a tallers i altres serveis que requereix el grau d’automoció que imparteix la Universitat de Vic. Granollers (Barcelona).