Direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut per a les obres compreses al «Millora de l’accessibilitat de la Xarxa de Vianants. Projecte d’Obres per a la Pacificació del Carrer Sant Pere, entre la cruïlla del carrer Nou i Magallanes i el carrer Montserrat». Rubí (Barcelona).