Direcció Obres de les obres adequació us administratiu SC-DR. Roux. Barcelona.