ECAS 12431/2023 – Serveis de codirecció facultativa i de coordinació de seguretat i salut de les obres definides en el «Projecte executiu de dotació de serveis de telecomunicacions per als mercats de la Independència i de Sant Pere del municipi de Terrassa» i de les obres definides en el «Proyecto de ejecución para la rehabilitación de la red de saneamiento y las bóvedas del mercat de Sant Pere», amb criteris de contractació pública ecològica, dins el marc de la iniciativa «NextGenerationEU»