ECAS 7151/2023 – Serveis de Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres de rehabilitació del pont de Sant Pere, consolidació i enjardinament del mur adjacent, amb criteris de contractació pública ecològica (ECAO 3742/2023), dins el marc de la iniciativa «NextGenerationEU».