ECAS 7545/2023 – Serveis de Direcció facultativa i Coordinació de seguretat i salut de les obres definides en la Fase G1 del «Projecte executiu d’urbanització de l’Antic Poble de Sant Pere de Terrassa. Vial de Cornisa entre els carrers Rectoria i Rigol i Fornaguera. Fase G1 i Fase G2» i el seu annex d’actualització de preus, amb criteris de contractació pública ecològica, dins el marc de la iniciativa «NextGenerationEU».