El concurs té per objecte escollir les propostes més idònies, a judici del jurat, que han de servir de base per a la prestació de serveis d’assistència tècnica per a la redacció del projecte (i si s’escau posterior direcció de les obres) de l’edifici d’habitatges amb protecció oficial de l’avinguda Verge de Montserrat número 13 de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).