El concurs té per objecte la selecció d’una proposta arquitectònica a nivell d’estudi previ per a la redacció del Projecte bàsic del nou edifici destinat a Biblioteca de Tossa de Mar (Girona).