El contracte té per objecte la redacció dels Projectes de reparcel·lació i d’urbanització dels següents àmbits : – PAU El Pou Gran – PAU El Fresno – PAU Ca l’Oliva – PAU La Farinera. Vacarisses (Barcelona).