El present contracte de serveis té per objecte la redacció del Projecte bàsic i executiu (PBiE), la redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut vinculat (ESS) i l’execució de la Direcció d’obres (DO) per a la implantació d’un Espai escènic a la Plaça Anton Borrell del Parc de Sant Jordi. Reus (Tarragona).