El projecte té per objecte establir les bases per la direcció d’obra del projecte PIGADE fase I.