El servei de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres del Projecte de rehabilitació de façanes, coberta i implantació de plaques fotovoltaiques del mercat municipal de Sant Carles de Granollers. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea Next Generation EU – Divisió en l ots : ☒ SÍ ☐ NO • L OT 1: Direcció d’obra del Projecte executiu de rehabilitació, façanes, coberta i implantació de plaques fotovoltaiques del Mercat municipal de Sant Carles. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea Next Generation EU • LOT 2 : Coordinació de seguretat i salut de les obres del Projecte executiu de rehabilitació, façanes, coberta i implantació de plaques fotovoltaiques del Mercat municipal de Sant Carles. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea Next Generation EU