Elaboració d’una proposta per desenvolupar el servei per a la revisió i actualització del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Històric i Ambiental de Vilassar de Dalt.