Els projectes singulars d’edificació són aquells projectes que per la seva superfície o per la complexitat dels treballs -projectes múltiples en el mateix àmbit, complexitat tècnica o econòmica, etc.- cal una assistència que s’adapti a unes altes exigències pel que fa a la gestió dels projectes. Es fa necessari la contractació dels perfils inclosos en aquesta licitació adaptats a la complexitat i experiència del projectes que cal desenvolupar i definits segons la solvència indicada. Aquests perfils s’incorporaran en els equips necessaris per portar a terme els projectes segons la gestió establerta per la Direcció del Departament de Gestió de projectes de BIMSA. Barcelona.