Els serveis de redacció deL projecte, direcció d’obres, coordinació de seguretat i salut i assistència tècnica per a justificació d’inversions, de les obres del PROJECTE INTEGRAL D’ENERGIA NETA al municipi de Begur