Equip pluridisciplinari de direcció de les obres del projecte d’urbanització de la 1a fase del PAE Can Sant Joan àmbit sud-est (carretera BP-1503), fora sector, al municipi de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).