És objecte del contracte els serveis per a l’ajuntament de Deltebre (Lots) LOTS Lot 1: Instruments de planejament urbanístic. Lot 2: Planificació Territorial i ambiental Lot 3: Treballs previs o complementaris Lot 4: Serveis de consultoria urbanística amb finalitats de dinamització econòmica i enfocament turístic Lot 5: Serveis planificació econòmica, consultoria tècnica en especial en “defensa del territori”, desenvolupament del POUM i consultoria general. Lot 6: Serveis de consultoria econòmica en general