És objecte del present plec la contractació del serveis consistent en la Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut de les següents obres contingudes en la memòria valorada de diferents asfaltats i definició de l’espai verd situat entre els carrers de Parellades i Joan Vacarisas de Collbató: – Carrer Lleida – Cruïlla carrer Llançà – passatge Cerdanya – Carrer Mestre Lluís Millet – Ronda Urgell – Carrer Joan Vacarisas i carrer de les Parellades – Passeig Mansuet – Cruïlla carrer Bonavista – carrer Sant Pere Roc