És objecte del present plec la contractació dels serveis de direcció de l’obra, control de qualitat i la coordinació de seguretat i salut de l’obra contemplada en el “Projecte executiu del nou accés al conjunt del Castell de Penyafort”, al terme municipal de Santa Margarida i els Monjos.