Establir els pactes i condicions definidors dels drets i obligacions que han de regir la preparació, adjudicació, desenvolupament, efectes i extinció del contracte administratiu de serveis de consultoria i redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya.