Estudi de patologies estructurals a les lloses N+19.70 i N+25.50 de la Cotxera Triangle Ferroviari amb projecte i direcció d’obra