Estudi de viabilitat de les diferents opcions per desenvolupar el projecte de remodelació integral del Mercat de Galvany. Barcelona.