Execució del programa “Auditories i Intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica” dels municipis menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona, dividit en 3 lots