(FIRA-2024-1) Prestació del serveis per a la redacció de Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció facultativa de les obres d’ampliació i adequació de les dependències del restaurant Market del recinte Fira de Barcelona Gran Via.