Homologació d’empreses, per a dur a terme la redacció del projecte, direcció facultativa, direcció executiva, C.S.S. i control de qualitat de les obres que es puguin requerir per les finalitats institucionals de la FGS. Barcelona.