Homologació d’empreses, per tal que puguin dur a terme la redacció del projecte, direcció facultativa, direcció executiva, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat de les obres que es puguin requerir per tal de satisfer les finalitats institucionals de la FGS. Barcelona.