Inspeccions dels Certificats d’Eficiència Energètica d’Edificis (CEEEs) de Catalunya 2022.