L’objecte del contracte és el servei consistent en la redacció del Projecte executiu de rehabilitació de la Fàbrica Nova. Cobertes i façanes. Manresa (Barcelona).