L’objecte del servei són els treballs de redacció del projecte de reparcel·lació i projecte d’urbanització del la de millora urbana del sector «Portugal» al terme municipal d’Alforja. (Tarragona).