La contractació conjunta dels serveis de redacció del projecte executiu i la direcció d’obres del projecte de Rehabilitació de La Torre per a Casa de Cures. Ripoll (Girona).