La contractació de la redacció del projecte bàsic i executiu, així com la posterior direcció d’obra, la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat de les obres de rehabilitació de l’interior del pavelló de la Puríssima del Recinte Modernista de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.