La redacció de l’avantprojecte, el projecte bàsic i d’execució de la nova piscina coberta municipal, les seves connexions amb el pavelló municipal i la urbanització de l’entorn immediat que resulti afectat de la implantació del nou edifici. Sant Vicenç de Castellet (Barcelona).