La selecció de l’empresa/equip que presenti la millor proposta arquitectònica per la rehabilitació del Pavelló de Nostra Senyora de Montserrat al Recinte Modernista de Sant Pau. Es tracta d’un “concurs de projectes restringit amb intervenció de jurat”, amb pagaments als participants seleccionats per participar a la segona fase (sempre que no hagin estat exclosos), de forma que les presents “Bases” tenen per objecte establir la regulació de les condicions jurídiques per seleccionar la millor proposta que, per la seva adequació, qualitat arquitectònica i viabilitat tècnica, econòmica i constructiva, sigui valorada pels membres del Jurat com la millor i més idònia per a sobre la base d’ella, procedir a la “Redacció de l’avantprojecte, del bàsic i l’executiu (obra civil i instal·lacions), redacció, presentació i seguiment del projecte de llicencia ambiental, redacció de l’estudi de seguretat i salut, redacció del programa de control de qualitat, Direcció d’obra, Direcció d’execució i redacció del projecte Asbuilt de la rehabilitació integral del Pavelló de Nostra Senyora de Montserrat del Recinte Modernista de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau”.