L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) disposa del seu laboratori corporatiu en un edifici situat dins l’Estació de Tractament d’Aigua Potable situada al terme municipal d’Abrera. En aquest edifici es va realitzar una remodelació integral de la seva planta soterrani, actuació que va finalitzar l’any 2019, en realitzar el trasllat del laboratori existent a l’antiga seu de l’ACA a Barcelona. En aquesta mateixa actuació també es van realitzar algunes reformes menors a la planta baixa, però restava pendent realitzar d’altres remodelacions en instal·lacions. D’ençà aquell moment s’han presentat altres necessitats en relació a la millora de les instal·lacions de l’edifici, així com el condicionament de nous espais. Concretament caldria renovar la climatització i instal·lacions de la planta baixa, reparar filtracions i humitats i portar a terme el condicionament de nous espais arran de la necessitat de disposar d’espai d’emmagatzematge per l’ACA. La descripció detallada i el pressupost de les tasques a realitzar consten en el Plec de Prescripcions Tècniques particulars.