Licitació de procediment obert simplificat sumari i de tramitació ordinària, del servei d’inspecció, mesura i seguiment de les fissures estructurals existents en els sostres de l’interior de la Cripta de la Colònia Güell i de l’exterior, de la zona d’accés (porxo). Barcelona.