Licitació del contracte de Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut de l’execució de les obres incloses en el projecte constructiu amb títol: «EDIFICI INDUSTRIAL I ADEQUACIÓ INTERIOR D’UN EDIFICI A L’EDAR SANT CELONI», al terme municipal de Sant Celoni (Barcelona).